Münir AKTOLGA

zm.aktolga@gmail.comBookmark and Share

20.YY’A GERİ DÖNMEK MÜMKÜN MÜDÜR?..


12.1.2017 - Bu Yazı 2080 Kez Okundu.
Yorum : 1 - Onay Bekleyenler : 0

 Amerika’dan Avrupa’ya kadar bütün gelişmiş ülkelerde insanların tepesinde  yeni tipten bir milliyetçilik hayaleti dolaşıyor!.. Avrupa literatüründe „yeni sağcılar“ denilen bu 20.yy kalıntısı  milliyetçilerin tek bir  ortak  noktası var,  „küreselleşme karşıtlığı“!.. Amerika’da Trump’tan İngiltere’de „Brexit“ hareketinin öncülerine, Almanya’da AfD diye anılanlara, bunların Avusturya’daki, Hollanda’daki ve diğer  ülkelerdeki benzerlerine  kadar bütün o  „yeni sağcıların“ ortak noktası,  ulus devletle etle tırnak gibi birarada oluşarak tarih sahnesine çıkan, ama son zamanlarda küreselleşme süreciyle birlikte birbirlerinden ayrışmaya başlayan ulus devletle sermaye-küresel sermaye- arasındaki bağları yeniden onarmak!.. Küreselleşmeyle birlikte tıpkı o ipek böceği kozasının içinde gelişerek bir kelebek haline gelip, sonra da pırr diye uçup giderek, nerede yatırım yapmak işine geliyorsa oraya konan küresel sermayeyi  tekrar kendi ana vatanlarına geri getirebilmek için çırpınıyor gelişmiş ülkelerin ulus devletçileri.  

Bunun için  iki yöntem var ellerinde.

Birincisi, gelişmekte olan ülkelerdeki huzuru bozup, siyasi istikrarı zedeleyerek, küresel sermaye çevrelerine, „buraların artık yatırım yapmak için elverişli olmaktan çıktıkları“ mesajını vermek; bu şekilde onların kendiliklerinden ana vatanlarına geri dönmelerini sağlamak.  Diğeri ise, „bakın eğer hala bu yolda devam ederseniz size öyle zorluklar çıkarır, öyle vergi tarifeleri uygularız ki pişman olursunuz“  deyip onları korkutarak geri dönmeye mecbur bırakmak…

[Çok ilginç bir nokta da, kendilerini hala „sol“ olarak tanımlayan bütün o 20.yy kalıntısı ucubelerin tavrıyla ilgili! Dikkat edin bakın, bütün Avrupa ülkelerinde,   „yeni sağcıların“    gelişmekte olan ülkelere karşı   politikalarıyla (bu arada özellikle göçmenler karşıtı politikalarıyla)  sözkonusu „solcu“ politikalar arasında tam bir görüş birliği var; yani bu konularda aşağı yukarı aynı yerde duruyorlar!.. „Yeni sağcılar“, küresel sermayeyi anavatanlarına geri getirme sevdasında iken, bu „eski solcular“ da, hani emperyalizm sermaye ihracıdır ya, bu nedenle, ana vatanlarından dışarı giden sermayenin tekrar geri dönmesini istiyorlar!!.. 20.yy’a özgü-o zaman bir ölçüde gerçeklik payı olan-„emperyalizm“ teorisiyle 21.yy’ı anlamaya kalkınca ortaya bu sonuç çıkıyor işte!!..]

Şu aşağıdaki gazete haberine bakınız:

„Bu yıl nisan-mayıs aylarında yapılacak  Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Ulusal Cephe (FN) Lideri ve cumhurbaşkanı adayı olarak katılacak olan  Le Pen,  konuğu olduğu France 2 televizyonuna,  „seçilmesi halinde yerli ekonomiyi  destekleyeceğini, yurt dışında üretim yapan Fransız otomotiv firmalarına vergi  yaptırımı getirmek istediğini“ söyledi!..

Le Pen, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın da daha önce açıkladığı  gibi, özellikle Otomobil firmalarının üretimlerini ülke içinde yapmasını aksi  taktirde özel vergilendirilmeleri gerektiğini savundu.

Daha önce Trump da Genel Motors'u, Meksika'da ürettiği Chevy Cruze  modelini işaret ederek "Ya üretimini ABD'de yap ya da sınır vergini öde."  şeklinde uyarmıştı.

Fransız otomobil devleri RenaultPeugeotCitroen'in Avrupa'da birçok  ülkede faaliyeti ve üretimi bulunuyor. Renault'nun Bursa'daki fabrikasının yıllık  360 bin araç ve 450 bin  motor üretme kapasitesine sahip olduğu biliniyor.

Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, firmaların, Fransa'da da  vergi ödemeleri ve iş gücü yaratmaları için, üretimlerini Fransa'ya taşımalarını  talep edeceğini söylüyor“.

http://www.milliyet.com.tr/trump-dan-sonra-le-pen-den-ekonomi-2376193/    
 

Dikkat ederseniz burada geri çağrılan sermaye sadece  Meksika'ya gidenler  falan değil! Türkiye'de yatırım yapanları da kapsıyor bu çağrı!.. Bu, küreselleşmeyle birlikte ulus devlet bağlarını koparan ve artık nerede yatırım yapacağına kendisi karar veren küresel sermayeye karşı gelişmiş ulus devlet çağrısıdır-atağıdır... Gelişmiş ülke ulus devletçileri küresel sermayeye, „bizi bırakıp bir yere gidemezsin, geri gel yoksa seni mahfederiz“ diyorlar!..

1-Peki bu mümkün müdür, yani gelişmiş ülke ulus devletçilerinin bu politikaları bir sonuç verir mi; daha başka bir deyişle, tekrar 20.yy’ın merkantilizm-korumacılık dönemine geri dönülebilir mi?

Aslında böyle bir soru bile saçma! Ama ne yapalım, çaresizlik 20.yy kalıntısı ulus devletçileri bu türden bir ruh çağırma  mücadelesiyle  karşımıza çıkarınca biz de buna  cevap vermek zorunda kalıyoruz! HAYIR MÜMKÜN DEĞİLDİR!.. Ulus devletle sermaye arasındaki birlik ruhunu tekrar geri getirmek mümkün değildir. Ne olacak yani Trump tutupta Çin’e karşı gümrük duvarlarını mı yükseltebilecek? Yükseltsin, e Çin de yükseltecek o zaman! Amerika’da Çin mallarını alan kim, fukaralar değil mi?… Bu durumda onlar aynı mallar için daha fazla para ödemek zorunda kalacaklar!! Bir de tabi  İ Phone’ler daha pahalıya malolacak ve bu da gene Amerika’nın kendisine zarar verecek!.. Yani ne yaparlarsa yapsınlar 20.yy’ın ulus devletçi korumacılık sistemini geri getirmek artık mümkün değir. Bunların şu an yaptıkları, kelimenin tam anlamıyla, çaresizlikten kaynaklanan bir akıntıya karşı kürek çekme  ruh halidir…

2-İkinci soru da şu: Tamam ama bütün bunlara rağmen ortada bir durum var ve bütün bu gelişmeler karşısında gelişmekte olan ülkeler ne yapacaklar?

Amerika'ya, Fransa'ya… bütün o Batılı gelişmiş ulus devletlere karşı savaş mı açılacak?.. Gelişmekte olan ülkelerin ulus devletleri olarak bunların ulusalcı çıkışlarına  gene ulusalcı reaksiyonlarla karşı çıkılmaya mı çalışılacak? Yapılması gereken bu mudur? Buralardan nereye varılabilir ki?..

Örneğin,  gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye ne yapacak,   kendi ülkesine gelerek burada yatırım yapan küresel sermayeyi  nasıl ülkesinde tutacak? (Nitekim bakın gidiyorlar işte!.. Son zamanlarda doların, euronun birdenbire bu kadar  yükselmesinin altında biraz da bu yatıyor...) 

Yok „üst akıl“mışta,  yok „bunlar zaten bizim gelişmemizi, ilerlememizi istemiyorlarmışta“… „bu nedenle tek çıkar yol bunlara karşı  ikinci bir kurtuluş savaşı vermekmişte“!!.. Gelişmiş ülkelerin ulus devletçi provokasyonlarına  gelişmekte olan ülke ulus devletçilerinin karşı çıkışlarının mantığı bu  işte!!  E, hadi bakalım o zaman Amerika’dan Avrupa’ya kadar bütün o gelişmiş ülkelere karşı „ulusal kurtuluş savaşı“ açın!!..  Bizdeki 20.yy kalıntısı  ulusalcı zihniyetin vardığı, varabileceği sonuç bu oluyor!.. Yahu kardeşim diyorsun, senin bütün ihracatının yüzde sekseni bunlarla, hangi ulusal kurtuluş savaşından bahsediyorsun sen! Ama yok, gelişmekte olan ülke burjuvaları olarak azıcık bitleri kanlandı ya, kendilerini „Ertuğrul Gazi“ falan sanıyorlar hemen!!..

Uzatmaya gerek yok; yapılacak iş ortadadır:

Madem ki onlar sermayeyi ürkütmek için provokasyonlar yaparak-hatta terörü, teröristleri destekleyerek- onu, artık buralarda yatırım falan yapılmaz havasına sokup   geri dönmeye zorluyorlar, o halde sen de tam tersini yapacaksın; yani demokratikleşmeye hız vereceksin, 21.yy ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir anayasa hazırlayacaksın (bunu şu anda yapamıyorsan bile en azından bu yönde bir irade beyanı yapacaksın…) Provokasyonların önünü kesmenin başka yolu yoktur... Çünkü, demokratikleşme ve yeni bir anayasa talebi hem küresel sermayenin hem de kendi halkının talebidir… Kürt sorununu, alevi sorununu çözmeden, merkeziyetçiliğin yerine  yerelden yönetimi   esas alan bir sistem oluşturmadan  21.yy da yol almak mümkün müdür?.. Teröre karşı gene mücadele et, hem de hiç göz açtırmadan; ama bunu yaparken ortaya bir de demokratikleşme paradigması koy, mesele budur... 

İşte bizimkilerin düştüğü tuzak tam bu noktada şekilleniyor...

Diyorlar ki, madem ki saldırı altındayız o halde şu an ancak milliyetçiliği-devletçiliği güçlendirerek buna karşı durabiliriz... Yani, gelişmiş ülkelerin ulus devletçi provokasyonlarına gelerek onların çektiği kulvara inip onlarla burada, onların tayin ettiği alanda yarışmaya-hesaplaşmaya çalışıyorlar!.. Daha başından kaybedilmeye mahkum bir mücadele değil midir bu?..

Peki, bu kadar basit bir olayı nasıl göremez- bu kadar basit bir problemi neden çözemez- insanlar mı diyorsunuz... Unutmayalım, genel kural olarak  insanlar önce daha evvelki süreçlerde oluşan bilgi temelini-bilinci kullanarak yaşıyorlar, yol almaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de tabi “ölü kuşakların geleneği yaşayanların üzerine bir kabus gibi çöküyor”. İçinde bulunulan yeni sürecin  bilinci, bilgisi ise ancak eski bilgi temelini kullanarak atılan adımların sonunda oluşuyor, yani yeni bilgiler   hep arkadan geliyor... Bu anlamda 20.yy bilgisi-bilinci 21.yy’ı kavramayı engelliyor da diyebiliriz!..

Derhal, ama derhal frene basmak, yoldan çıkan arabayı tekrar yola sokmak için çaba sarfetmek gerekiyor... 21.yy da, bilgi toplumuna giden yolda Türkiye'yi "Ertuğrul-Driliş" dizisi senaryosuyla-ruh haliyle- yönetemezsiniz!..

1-Başkanlık sistemi girişimi bu haliyle geri çekilmeli, bu, "Tarihsel uzlaşma" zemininde yeniden ele alınmalıdır...

2-Teröre karşı en sert mücadele yürütülürken aynı anda bir demokratikleşme paradigması da ortaya konulmalıdır...

3-Gelişmiş ülkelerin küresel sermayeye koyduğu ve koymaya hazırlandığı ulus devletçi engellemelere karşı mutlaka ve mutlaka küresel sermayeye güvence verip onlarla ittifak kurmaya çalışılmalıdır...

Eğer  bu adımlar atılabilirse Türkiye düze çıkar. Yok eğer atılamazsa maliyet artacak, ama sonunda halkımız bu süreci Referandum'da noktalayacaktır. Hiç kimse Türkiye halkı koyun gibidir, ne isteniyorsa kuzu kuzu yaparlar diye düşünmesin! Bakın bu halk,  dünya tarihine, darbelere karşı, hiçbir silah kullanmadan bir 15 Temmuz zaferi yazmıştır... Daha önce Beyaztürk statükoya karşı AK Partiyi yoktan vareden de gene bu halktır. Son derece paragmatik, sağ duyusuyla hareket eden bir halkımız var bizim. Aksini düşünenler hep yanılmıştır!..

 
Bir kere öyle, bazı çığırtkanların iddia ettikleri gibi  iç savaş falan çıkmaz Türkiye'de... Hele hele, bütün o faşistlere ve faşizm  özlemlerine rağmen bir 20.yy hastalığı olan faşizmin hiçbir başarı şansı yoktur...

Tek bir çözüm yolu vardır "TARİHSEL UZLAŞMA"... ÖYLE YA DA BÖYLE!..

Facebook Yorumları

reklam
9.5.2018
NEREDE BULUNUYORUZ, BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?..
2.5.2018
GÖZDEN KAÇMAMASI GEREKEN İKİ ÖNEMLİ HABER…
10.3.2018
„KADINA ŞİDDET ARTMIŞ“, PEKİ NEDEN?..
19.2.2018
DÜNDEN BUGÜNE ÇIKAN YOL VE SINIF MÜCADELELERİ...
23.1.2018
Türkiye’nin dış politikası yanlış mi idi, ya da nerede hata yapıldı da yolumuza bugün bir Afrin çıktı?...
23.11.2017
NATO NEDİR… O BİR SOĞUK SAVAŞ ÖRGÜTÜ DEĞİL MİDİR?..
15.11.2017
KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN KENDİ İÇİNDEKİ MUHALEFET, YA DA YENİ SOL...
10.10.2017
BU DA BİR ETYEN ELEŞTİRİSİ...
8.10.2017
TOPLUMSAL “YORGUNLUK” ÜZERİNE!..
5.10.2017
KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE BAĞIMSIZLIK TALEPLERİ...
2.10.2017
20.YÜZYIL’DAKİ ANLAMLARIYLA “SAĞ”-“SOL”DİYE BİRŞEY KALMADI ARTIK!..
12.9.2017
BEN, “KENDİ KARŞITINI YARATARAK VAROLMAK” DİYALEKTİĞİNİ ŞERİF MARDİN’DEN ÖĞRENDİM...
24.7.2017
HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞMEK!..
15.7.2017
27 MAYIS’TAN 15 TEMMUZ’A... DARBELER BİLİNİYOR MUYDU?..
7.7.2017
"ADALET"İN BU MU DÜNYA!!..
23.6.2017
AK Partinin ve „reisin“ çelişkisi, neden „patinaj yaptıklarının „ açıklaması...
17.6.2017
CHP ve " Kontrollü " darbe
27.5.2017
Dil konusu çok önemli...
13.5.2017
Türkiye olayı 21.yüzyıl paradigması içinde göremiyor!..
8.5.2017
Ve Denizler Filistinden dönüyorlar, onlarla Ankara’daki buluşma!..
15.4.2017
Nerede bulunuyoruz, devrim’de devrim ne anlama geliyor?..
3.4.2017
İşin özünde merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik tartışmaları var!..
1.4.2017
Bugünlerde birkere daha benim daha önceki yazıları okuyun, bir de Alper'in şu son yazısını!..
13.3.2017
‘Ecdadımız’ edebiyatı ile yeni Türkiye inşa edilemez!..
23.2.2017
Koalisyon mu tek parti iktidarı mı, ya da çoğulculuk mu yoksa çoğunlukçuluk mu?...
15.2.2017
Sistem bilimi açısından “Türk tipi devlet anlayışıyla” “Marksist-Leninist devlet anlayışı” arasındaki ilişki ve bunun eleştirisi!..
11.2.2017
Darwinci evrim teorisi tartışmaları, evrim sürecinin diyalektiği
8.2.2017
Hani, „olmaz olmaz“ demiştik ya, bu da günün fantazisi yerine geçen „hayır duası“ olsun!..
4.2.2017
Ne oluyor? önümüzdeki günlerde ortaya çıkması muhtemel gelişmeleri daha iyi kavrayabilmek için klavuz!
31.1.2017
BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARINA KATKI
25.1.2017
Sistemi daha da merkeziyetçileştirmeyi esas alan bir anlayışıyla 21.YY’ın bilgi üreten „Yeni Türkiye’sini inşa etmek mümkün değildir!
12.1.2017
20.YY’A GERİ DÖNMEK MÜMKÜN MÜDÜR?..
27.12.2016
Etyen faiz konusunu çok güzel anlatmış, ben bir noktanın daha altını çizmek istiyorum...
16.12.2016
Kimse enseyi karartmasın, ay gecenin karanlığında doğar demiştik!..
8.12.2016
Küresel dünya sistemi ve onun yönetici “üst akıl”ı üzerine!..
4.12.2016
Diyalektik materyalizmin ve Marksist devrim anlayışının eleştirisi…
23.11.2016
Erdoğan’ın Şanghay birliğine katılma düşüncesi neden yanlış!..
14.11.2016
Trump’a, Brexit’e oy vermesin de ne yapsın bu insanlar?
6.11.2016
„Düşmanımın düşmanı dostumdur“ anlayışının geldiği nokta!..
2.11.2016
Evet, bir kere daha soralım, „nerede duruyorsunuz“?..
17.10.2016
Ulusal güvenliğin yolunun Ortadoğu'nun çıkmaz sokaklarından geçtiğini düşünenlere!..
4.10.2016
Lozan tartışmaları Osmanlı aydınlarının ruh dünyasını yansıtıyor!..
30.9.2016
"Dünya beşten büyüktür" ne anlama geliyor?..
21.9.2016
CEMİL ERTEM’LE NEREDE AYRILIYORUZ!.. (2)
18.9.2016
Cemil Ertem'le NEREDE AYRILIYORUZ?..
11.9.2016
Kurbanın ve kurban bayramının özü-kaynağı nedir hiç düşündünüz mü?
24.8.2016
Türkiye’nin dış politikası yanlış mı idi, ya da nerede hata yapıldı?
22.8.2016
Siz onu bunu bırakın da, şu „VAKA-İ HAYRİYYE“-1826-konusunda ne düşünüyorsunuz onu bir söyleyin!... (4)
20.8.2016
Siz onu bunu bırakın da, şu „VAKA-İ HAYRİYYE“-1826-konusunda ne düşünüyorsunuz onu bir söyleyin!... (3)
17.8.2016
Siz onu bunu bırakın da, şu „VAKA-İ HAYRİYYE“-1826-konusunda ne düşünüyorsunuz onu bir söyleyin!... (2)
13.8.2016
Siz onu bunu bırakın da, şu „VAKA-İ HAYRİYYE“-1826-konusunda ne düşünüyorsunuz onu bir söyleyin!... (1)
7.8.2016
II.MAHMUT’TAN GÜNÜMÜZE...3
5.8.2016
II.MAHMUT’TAN GÜNÜMÜZE... 2
2.8.2016
II.MAHMUT’TAN GÜNÜMÜZE...
28.7.2016
Ulus devletin duruşu, küresel sermayenin duruşu...
19.7.2016
“Devlet”, “paralel devlet”, sivil toplum-yeni Türkiye diyalektiği...
17.7.2016
EVET, HER ŞERDEN BİR HAYIR DOĞARMIŞ!...
15.7.2016
Devrimin ikinci aşamasına doğru!...
12.7.2016
Yeni küresel dünya ne olacak, nasıl olacak? 6- SON
10.7.2016
Yeni küresel dünya ne olacak, nasıl olacak? 5
8.7.2016
Yeni küresel dünya ne olacak, nasıl olacak? 4
5.7.2016
Yeni küresel dünya ne olacak, nasıl olacak? 3
3.7.2016
Yeni küresel dünya ne olacak, nasıl olacak? 2
1.7.2016
Yeni küresel dünya ne olacak, nasıl olacak? 1
27.6.2016
Bizde ‘Avrupa parçalanıyor’ diye göbek atanlar kimler!?.
10.6.2016
Yeni tipten bir devletçi-milliyetçilikle doludizgin yol alıyoruz!...
5.6.2016
Doğruyu söylerken de ikiyüzlülük yapılabiliyor!...
30.5.2016
21.YÜZYIL VE FETİH DİYALEKTİĞİ!...
27.5.2016
Alper'in makalesi iyi güzel de, türkiye'ye ilişkin olarak işin özü biraz kayboluyor!...
23.5.2016
“Yeni bir toplum sözleşmesi” ancak “tarihsel uzlaşmayla” mümkündür!
14.5.2016
“BİAD” KÜLTÜRÜNÜN MADDİ TEMELLERİ...
2.5.2016
"Devlet ve millet kaynaşması en büyük güç kaynağımızdır"...
29.4.2016
BEYAZ TÜRKLER VE LAİKLİK!...
25.4.2016
Tarihle hesaplaşmadan burjuva devrimi tamamlanamaz!..
21.4.2016
12 Mart dönemini- bizzat yaşamış biri olarak Alper'in söylediklerine aynen katılıyorum!...
17.4.2016
Düşünün ki PKK diye bir olay yok ortada!...
12.4.2016
Etyen diyor ki, „AK Parti doğru anayasa yolunda“… gerçekten öyle mi acaba?...
5.4.2016
"BAŞ-KAN" NE DEMEK HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?..
28.3.2016
„İhracat yapmadığımız ülke kalmadı“…
22.3.2016
Herşeyin teorisi ve tasavvuf...
15.3.2016
Nereden başlamiştik nerelere gitti işin ucu!...
4.3.2016
Din-devlet ilişkisi ve “devrim” anlayışı üzerine!...
24.2.2016
Ortadoğu’nun sahipliği meselesi!...
22.2.2016
“Gravitasyonal dalgalar” ve “kuantum gravitasyonunun” esasları!...
16.2.2016
OSMANLI’DAN BU YANA TÜRKİYE’DE TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ...
14.2.2016
„TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ“ VE YÖNETME-KONTROL BİLİMİ (3)
12.2.2016
„TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ“ VE YÖNETME-KONTROL BİLİMİ (2)
10.2.2016
„TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ“ VE YÖNETME-KONTROL BİLİMİ (1)
4.2.2016
DOĞA’NIN DİYALEKTİĞİ Mİ DEDİNİZ!...
31.1.2016
AK Parti’nin “fabrika ayarları” ne zaman bozulmaya başladı?...
28.1.2016
Amaca giden yol ve bu yolda kullanılan araçlar
20.1.2016
İdeoloji zihinsel bir virüstür bunu hiç unutmayın!...
17.1.2016
"YENİ BİR BİLDİRİ DAHA YAYINLANMIŞ“!...
6.1.2016
„'ODTÜ solu’ diye birşey yok faşizm var“… doğru mu bu ifade?...
3.1.2016
BU YENİ BİRŞEY DEĞİL Kİ!!...
31.12.2015
Türkiye’nin dış politikası yanlış mı...
27.12.2015
„Yerel yönetimlerin güçlendirilmesini savunuyorsun, neden“?
21.12.2015
Tarihle hesaplaşmadan burjuva devrimi tamamlanamaz
20.12.2015
"AYDINLARIMIZ AH AYDINLARIMIZ" !...
16.12.2015
Nobel bariş ödülü neden Tunus'a verilmiş acaba!...
12.12.2015
“Patinaj yapıyoruz” mu dediniz, işte patinaj, işte çıkış yolu!...
7.12.2015
NE OLUYOR?
4.12.2015
NEDİR BU İŞİN ASLI?...
2.12.2015
“Patinaj yaparken” aynı yolda gaz verilmez!...
25.11.2015
Evrensel oluşumun diyalektiğinin resmidir
22.11.2015
İşte bu!!... ben bunun için alarm zillerini çalıp duruyorum!!..
17.11.2015
Türkiye dünyaya ve kapitalizme meydan mı okuyor!!...
6.11.2015
Beyaz Türklere nasihatler
3.11.2015
HERKES İÇİN 1 KASIM DERSLERİ!...
31.10.2015
Tarihle hesaplaşmadan daha ileriye gidilemez!...
29.10.2015
Osmanlı cumhuriyetinden Demokratik cumhuriyete...
25.10.2015
“Bu dünyadan bir Çetin Altan geçti” mi acaba!...
22.10.2015
Batı’da ve bizde sivil toplum... 1-2
19.10.2015
„SURİYE BATAĞINDAN KÜRTLERLE BİRLİKTE ÇIKMAK”!…
11.10.2015
Uluslaşırken Küreselleşmek
29.9.2015
Türkiye ne yapmak istiyor da birileri onun “ayağına çelme takmaya” çalışıyor?...
27.9.2015
Şeytan, yani kurbanlik olmasi gereken o hayvan kendi içimizde!!...
18.9.2015
NE KADAR RENKLİ BİR„SOSYAL MEDYA”MIZ VAR!
15.9.2015
AK Parti kendi diyalektik inkarını yaratıyor!...
13.9.2015
KONGRE ÖNCESİ AK PARTİ’YE AÇIK MEKTUP!...
6.9.2015
“İktidarın Kürt stratejisi ne ve ne olmalı”?...
3.9.2015
Çözüm ve çözüm yolu ilişkisi-yol ayırımı!...
30.8.2015
Sayın Erdoğan “faiz düşsün,” dedikçe faiz ve döviz yükseliyor, bu ne hikmettir!!...
23.8.2015
„KÜRT SORUNU“ SADECE KÜRT SORUNU DEĞİLDİR!...
13.8.2015
Hani ABD'den AB'ye kadar bütün o "Batılı emperyalist güçler" "Türkiye’yi bölmeye çalışan" bir "üst akılı" temsil ediyorlardı!!..
9.8.2015
Önemli olan nedir, PKK’nın ne istediği mi, yoksa ne yapılmasi gerektiği mi?
6.8.2015
Aç tavuk rüyasında darı görür
28.7.2015
İŞTE BU!..
22.7.2015
CEMİL MERİÇ VE ONUN “AYDINLARI” ÜZERİNE!..
15.7.2015
Nasıl bir eğitim sistemine ihtiyacımız var
6.7.2015
SURVİVOR ALL STAR!..
4.7.2015
Kimse kendini aldatmasın
30.6.2015
Devrimin ikinci aşamasına giden yol “tarihsel uzlaşma”dan geçiyor!..
26.6.2015
AÇIK KONUŞALIM!...
23.6.2015
AK PARTİ- HDP İLİŞKİSİ VE ÇÖZÜM YOLU!...
21.6.2015
Weimar’a karşı Prusya’yı “restore” etme hayali yok olmasa da artık eskisi kadar aktüel değil!
18.6.2015
Demirel gerçeğini kavramadan 12 Mart'ı açıklayamazsınız!!
15.6.2015
Neredeyiz, neyi-neleri tartışmalıyız, AK Partililere mektup?...
10.6.2015
AK PARTİ VE HDP İÇİN TEK ÇIKIŞ YOLU:
8.6.2015
Şimdi bahane bulma sırası AK Parti’nin Jakobenlerinde mi?...
8.6.2015
LAFI UZATMAYA GEREK VAR MI!!...
6.6.2015
Taraf olmayan bertaraf olur mantığı nasıl bir mantıktır?
2.06.2015
21.YÜZYIL VE FETİH DİYALEKTİĞİ!..
29.5.2015
27 Mayıs 2015’te sürecin neresindeyiz?..
26.5.2015
Derin AK Parti konuşuyor!
20.5.2015
Mevlana-Şems aşkından Sancak-Erdoğan aşkına!..
12.5.2015
Merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik tartişmalari üzerine-5
10.5.2015
Merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik tartişmalari üzerine-4
7.5.2015
Merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik tartişmalari üzerine-3
4.5.2015
Merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik tartişmalari üzerine-2-
01.5.2015
Merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik tartişmalari üzerine-1-
24.4.2015
Tarihle hesaplaşmadan burjuva devrimi tamamlanamaz!..
22.4.2015
Yeni bir „toplum sözleşmesi“ancak „tarihsel uzlaşmayla“ mümkündür!.
15.4.2015
HAYRET Kİ NE HAYRET!!..
14.4.2015
Neden HDP’nin barajı aşmasını istiyorum!..
8.4.2015
İdeolojik virüs bütün hızıyla yayılmaya devam ediyor!..
31.03.2015
Önemli olan ne söylediğin değil, nerede durduğun!..
28.03.2015
BİRAZ DA GÜLERKEN DÜŞÜNELİM!!
27.03.2015
Bakın işte mesele bu!
22.03.2015
Başkanlık sistemi tartışmaları: Amaç nedir?
13.03.2015
12 MART’TAN GÜNÜMÜZE...
08.03.2015
Yaşanılmaya başlanan süreç devrimin ikinci aşamasına ilişkindir!..
26.02.2015
Geleneklerimize-kültürümüze uygun Türk tipi Başkanlık sistemi…
24.02.2015
DEVLET VE İDEOLOJİ..
20.02.2015
ŞU “EMANET” MESELESİ!..
04.02.2015
Ey devlet sen nelere kadirmişsin, pes doğrusu!..
30.01.2015
Yunanistan ve Türkiye..
28.01.2015
Herşey küreselleşme sürecinin özünü kavrayabilmekle ilgili!..
14.01.2015
“Allah’ın tuzağı” (enfal.30) nedir
08.01.2015
“STRATEJİK DERİNLİĞİMİZİN” DERİNLİĞİ!..
06.01.2015
“stratejik derinliğin” derinliği!..
25.11.2014
Kobani PKK için neden önemli!..
10.11.2014
AK parti ideologlarıyla aramızdaki fark
04.11.2014
Necip Fazıl ödülü üzerine..
30.10.2017
Cumhuriyeti neden kutluyoruz ..
27.10.2014
AK Parti iktidar olduğu halde neden halâ „mağdur“ rolünü oynayabiliyor da, CHP muhalefette olmasına rağmen halâ „muktedirleri“ oynuyor!!..
19.10.2014
Nereye geldik, nerede duruyoruz... SON
17.10.2014
Nereye geldik, nerede duruyoruz... 2
15.10.2014
Nereye geldik, nerede duruyoruz... 1
05.10.2014
Kurban bayraminin özü-diyalektiği nedir hiç düşündünüz mü?
26.08.2014
"Stratejik derinlik" kavramı üzerine düşünceler!..
14.07.2014
Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ne anlama geliyor?.. 2
11.07.2014
Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ne anlama geliyor?.. 1
20.06.2014
Kendini feda etme duygusu... 2
18.06.2014
Kendini feda etme duygusu... 1
03.05.2014
“Kapitalizme alternatif islami yeni bir sistem” mi geliyor? SON
01.05.2014
“Kapitalizme alternatif islami yeni bir sistem” mi geliyor? 2
29.04.2014
“Kapitalizme alternatif islami yeni bir sistem” mi geliyor? 1
17.03.2014
Ne oluyor?
12.03.2014
“Tarihi Uzlaşma”
02.02.2014
Ulus-devlet kabuğu gelişmekte olan ülkelerde de çatlıyor..
29.01.2014
Şu, küresel sermaye-milli sermaye konusu!..
26.01.2014
Yol ayırımı: Kemerlerinizi iyi bağlayın, türkiye bir viraja girdi savrulma tehlikesi var!!..
20.01.2014
Siz bu kafayla, “yedirmeyeceğiz” “yedirmeyeceğiz” derken Erdoğan’ı yedireceksiniz!
13.01.2014
Bu nasıl bir ittifak olacak, ne işe yarayacak?..
31.12.2013
Aklımızı başımıza toplayalım!..
26.12.2013
Sadece Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı mı “yanıldı”?
21.12.2013
“Devlet”, “paralel devlet”, sivil toplum-yeni Türkiye diyalektiği..
14.12.2013
MİLLİ İRADE NEDİR..
1.12.2013
Gülen Hareketi-AK Parti ilişkisinin diyalektiği!..
26.11.2013
Ortadoğu’da yeni dengeler, Rojawa, Barzani, PKK, Türkiye..
22.11.2013
NEREYE GİDİYORUZ!..
0811.2013
Bir süre önce „nereye geldik, ne yapmalı“ demiştik, şimdi neden şaşırıyoruz!..
05.11.2013
Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de kapitalizmin gelişme diyalektiği SON
04.11.2013
Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de kapitalizmin gelişme diyalektiği- 4
03.11.2013
Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de kapitalizmin gelişme diyalektiği-3
31.10.2013
Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de kapitalizmin gelişme diyalektiği-2
30.10.2013
Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de kapitalizmin gelişme diyalektiği-1
19.09.2013
Pozitivizmin bilimsel ve felsefi temelleri.. (SON)
18.09.2013
Pozitivizmin bilimsel ve felsefi temelleri.. (3)
17.09.2013
Pozitivizmin bilimsel ve felsefi temelleri.. (2)
16.09.2013
Pozitivizmin bilimsel ve felsefi temelleri.. (1)
08.09.2013
Pozitivizm nedir? - SON -
07.09.2013
Pozitivizm nedir? - 3 -
06.09.2013
Pozitivizm nedir? - 2 -
05.09.2013
Pozitivizm nedir? - 1 -
01.09.2013
„MAHALLE BASKISI“ NEDİR? 2
31.08.2013
„MAHALLE BASKISI“ NEDİR? 1
28.08.2013
Devrim-doğum olayı- nedir, yeni eskinin içinden nasıl çıkıp geliyor? 2
26.08.2013
Devrim-doğum olayı- nedir, yeni eskinin içinden nasıl çıkıp geliyor? - 1
21.08.2013
Diyalektik materyalizmin ve marksist devrim anlayışının eleştirisi.. 3
20.08.2013
Diyalektik materyalizmin ve marksist devrim anlayışının eleştirisi.. 2
19.08.2013
Diyalektik materyalizmin ve marksist devrim anlayışının eleştirisi..
18.08.2013
İki adım ileri atıldı, şimdi bir adım geriye!..
14.08.2013
Liberaller ne kadar liberal..
11.08.2013
Makas değişimi olayı biraz daha karmaşık!..
06.08.2013
20.yy'la 21.yy arasındaki fark
05.08.2013
Hani ne oldu şimdi o 20.yy kalıntısı teoriler?..
02.08.2013
Özgürlük nedir, Özgür irade nedir?... 2
31.07.2013
Özgürlük nedir, Özgür irade nedir?...
26.07.2013
Hem ulusalcı, hem de küresel demokratik devrimci olmak mümkün müdür? (2)
24.07.2013
Hem ulusalcı, hem de küresel demokratik devrimci olmak mümkün müdür? (1)
23.07.2013
Nerede duruyoruz, ne tarafa doğru gideceğiz!...
20.07.2013
Kültürler arası etkileşim ve bilişsel ortak kimlik üretimi..
18.07.2013
Kime karşı mücadele edeceğiz? ulus devlet-küresel sermaye ilişkisi..
16.07.2013
Namazın, duanın, şükür ve sabırın diyalektiği..
15.07.2013
„Alevi sorunu“nun tarihsel-felsefi kökenleri.. SON
14.07.2013
„Alevi sorunu“nun tarihsel-felsefi kökenleri.. (5)
13.07.2013
„Alevi sorunu“nun tarihsel-felsefi kökenleri.. (4)
12.07.2013
„Alevi sorunu“nun tarihsel-felsefi kökenleri.. (3)
11.07.2013
„Alevi sorunu“nun tarihsel-felsefi kökenleri.. ( 2)
10.07.2013
„Alevi sorunu“nun tarihsel-felsefi kökenleri.. ( 1)
09.07.2013
“Gelinim sana söylüyorum kızım sen anla “
04.07.2013
Mısır’da darbe ve Cumhurbaşkanı Mursi’nin çağrısı..
02.07.2013
Nereye geldik, ne yapmalı!..
27.06.2013
ŞİMDİ TAM DEMOKRATİKLEŞME ZAMANIDIR!
25.06.2013
Dikkat! bu, küreselleşme sürecine karşı bir ulus devlet saldırısıdır!. (4
24.06.2013
Dikkat! bu, küreselleşme sürecine karşı bir ulus devlet saldırısıdır!. (3)
23.06.2013
Dikkat! bu, küreselleşme sürecine karşı bir ulus devlet saldırısıdır!. (2)
22.06.2013
Dikkat! bu, küreselleşme sürecine karşı bir ulus devlet saldırısıdır!. (1)
20.06.2013
“FAİZ LOBİSİ” İMANA MI GELDİ DERSİNİZ!..
18.06.2013
Herkes için gezi parkı dersleri!..(2)
16.06.2013
Herkes için gezi parkı dersleri!.. (1)
11.06.2013
II.MAHMUT’TAN GÜNÜMÜZE " BATILILAŞMA...“ 2
10.06.2013
II.MAHMUT’TAN GÜNÜMÜZE " BATILILAŞMA ...“ (1)
08.06.2013
“Faiz lobisine” karşı mücadeleye evet,ama...
06.06.2013
ERDOĞAN, NE YAPMALI!..
04.06.2013
“Nedir bu olup bitenlerin anlamı” mı diyorsunuz!..
03.06.2013
„İTTİHATÇILIK“ DEYİP GEÇMEYELİM (2)
02.06.2013
İTTİHATÇILIK“ DEYİP GEÇMEYELİM (1)
1.06.2013
Kültürler arası çatışma medeniyet değiştirme olayının sonucudur!
30.05.2013
Kültürler arası çatışma medeniyet değiştirme olayının sonucudur! (1)
29.05.2013
Mısır, Tunus, Libya ve Suriye devrimleri…(3) SON
27.05.2013
Mısır, Tunus, Libya ve Suriye devrimleri…(2)
26.05.2013
Mısır, Tunus, Libya ve Suriye devrimleri…(1)
23.05.2013
20.YY kalıntısı bütün statüko güçlerini şaşkına çeviren Türkiye’nin karşı konulamaz yükselişi! (2)
21.05.2013
20.YY kalıntısı bütün statüko güçlerini şaşkına çeviren Türkiye’nin karşı konulamaz yükselişi! (1)
20.05.2013
Bilgi toplumuna giden süreçte sivil toplumun yaptırım gücü küresel vicdandandan kaynaklanıyor!..
18.05.2013
Statüko mühendislerinin işi gerçekten çok zor!..
15.05.2013
Bir kere daha ne yapilmali sorunu!..
14.05.2013
Osmanlı devletinin ruhu halâ yaşıyor !.. (SON)
13.05.2013
Osmanlı devletinin ruhu halâ yaşıyor !.. (4)
12.05.2013
Osmanlı devletinin ruhu halâ yaşıyor !.. (3)
10.05.2013
Osmanlı devletinin ruhu halâ yaşıyor !.. (2)
09.05.2013
Osmanlı devletinin ruhu halâ yaşıyor !.. (1)
07.05.2013
Demokratik Cumhuriyete giden yolda yeni bir açılım gerekiyor SON
06.05.2013
Demokratik Cumhuriyete giden yolda yeni bir açılım gerekiyor 3
05.05.2013
Demokratik Cumhuriyete giden yolda yeni bir açılım gerekiyor 2
04.05.2013
Demokratik Cumhuriyete giden yolda yeni bir açılım gerekiyor 1
30.04.2013
İttihatçı liberalizm üzerine!..
28.04.2013
Uluslaşırken küreselleşmek!..
27.04.2013
Globalleşme sürecinde “sağ”,“sol”,“ilerici”,“gerici” nedir … (SON)
26.04.2013
Globalleşme sürecinde “sağ”,“sol”,“ilerici”,“gerici” nedir … 3
25.04.2013
Globalleşme sürecinde “sağ”,“sol”,“ilerici”,“gerici” nedir … 2
24.04.2013
Globalleşme sürecinde “sağ”,“sol”,“ilerici”,“gerici” nedir … 1
21.04.2013
Türkiye’de neden sol, ya da sosyal demokrat bir hareket yok!
19.04.2013
Nerede bulunuyoruz? devrimin önündeki acil sorun!..
18.04.2013
Bilişsel psikoloji açısından kimlik sorunu: (4)
17.04.2013
Bilişsel psikoloji açısından kimlik sorunu: (3)
16.04.2013
Bilişsel psikoloji açısından kimlik sorunu: (2)
15.04.2013
Bilişsel psikoloji açısından kimlik sorunu: (1)
11.04.2013
ÖCALAN’IN 21 MART ÇAĞRISI:"Artık silahlar sussun, fikirler ve siyaset konuşsun" (5)
10.04.2013
ÖCALAN’IN 21 MART ÇAĞRISI:"Artık silahlar sussun, fikirler ve siyaset konuşsun" (4)
09.04.2013
ÖCALAN’IN 21 MART ÇAĞRISI:"Artık silahlar sussun, fikirler ve siyaset konuşsun" (3)
08.04.2013
ÖCALAN’IN 21 MART ÇAĞRISI:"Artık silahlar sussun, fikirler ve siyaset konuşsun" (2)
08.04.2013
ÖCALAN’IN 21 MART ÇAĞRISI:"Artık silahlar sussun,fikirler ve siyaset konuşsun" (1)
1 0
Hrac Madooglu 13.1.2017 - 00:23:28
Bu anayasa degisikligi referandumdan gecmez, halkimiz kuzu degildir diyorsunuz. 80 sene Kemalist vesayet rejimi bu ulkeyi mahvederken ne yapti halk? Erdogan'in ve AKPli bakanlarin yolsuzluk yaptigi ortaya cikinca bu halkin buyuk cogunlugu, ozellikle AKPli vatandaslar ne yapti? Erdogan'i elestiren gazeteciler ikiser ucer hapse atilirken ne oldu? Kucuk bir azinlik bagirip cagiriyor, hepsi o kadar. Ulke "mesru" bir dikta rejimine dogru adim adim, gostere gostere yaklasiyor. Dikta rejimi zaten Erdogan Cumhurbaskani oldugundan beri fiilen uygulaniyor. Buyuk cogunlugun umurunda bile degil. Su anda Anayasa degisikliginin ne oldugunu bile bilmeyen insanlarin orani %78 arastirmalara gore. Futbol takimi tutar gibi siyasi parti tutan, okuma, sorgulama meraki olmayan, onyargili insanlarin cogunluk oldugu bir halktan bahsediyoruz. Halki suclamiyorum yanlis anlasilmasin. Bizimki gibi bir egitim sisteminin oldugu bir ulkede daha iyisi beklenemez. Basit bir hesap: Referanduma evet-hayir oyu verecek olanlarin %50si AKPli, %12si MHPli, %10u da kararsiz. MHPli secmenin %64u baskanlik sistemi istemiyor arastirmaya gore. Bu kaba hesapla, kararsizlari eklemeden referandumda %53-54 evet cikar. Kararsizlarin yarisini da ekleyin, %59-60 evet cikar. Umarim siz hakli cikarsiniz ama bana oyle gorunmuyor.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%60,00
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan MARMARA YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.